อิฐอยุธยาดินเผา MB

ที่อยู่ 6/4 หมู่ 4 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ 081-9485788 (อำนาจ นิธิสกุลพัชร์)

อีเมล it_mb@hotmail.com

Line ID >>>www.mb.co.th66D2AD89-29B4-469C-B5A3-F0169169FDEC