มาตรฐานโรงงาน 

ด้วยระบบการเผาในเตาอุโมงค์ที่อุณหภูมิสูงกว่าเตาทั่วๆไปที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง และกระบวนการรีดดินเหนียวผ่านเครื่องตีดินแบบราวใบตีดินสองแถวและสองชั้น ก่อนที่จะอัดผ่านท่อขนาดใหญ่จนผ่านแบบพิมพ์ออกมา อิฐของเราจึงแข็งแกร่งมากพอที่จะผ่านเกณฑ์การรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)

ผลงานการันตีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจนำไปใช้กับหลายๆหน่วยงานสำคัญ เช่น พระตำหนักนนทบุรี สนามบินสุวรรณภูมิ ศาลากลางจังหวัดหลายๆจังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาฯ มหิดล ราชภัฏสวนสุนันทา, สวนดุสิต ราชมงคลสุวรรณภูมิ รร.สาธิตเกษตร(กำแพงแสน) รร.อัสสัมชัญธนบุรี กรมอุตุนิยมวิทยา กรมสรรพากร สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา,มุกดาหาร เป็นต้น