เพราะเรารู้ว่าความต้องการของลูกค้านั้นหลากหลาย บางครั้งแม้แต่อิฐมอก. ก็อาจยังไม่ตรงตามความต้องการ ทางเราจึงรับทำอิฐตามแบบที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย