77-2545
มอก.77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ มีร่องช่วยในการยึดจับปูน เหมาะกับงานก่อห้องน้ำและบันไดหนีไฟ มีคุณสมบัติกันความชื้นและกันไฟที่ดี ขนาด 4 x 6.5 x 14 ซม. (110ก้อน/ตร.ม.)
77-2545 big
มอก.77-2545 อิฐก่อโชว์แนว ขนาด 4 x 9 x 19 ซม.
77-2531
มอก. 77-2531 อิฐก่อโชว์แนว ไม่มีลวดลายใดๆ ตัวตรงเหลี่ยมมุมชัดเจน ทนแดดทนฝนได้ เนื่องจากเผาในเตาอุโมงค์ด้วยความร้อนสูง  ขนาด 4 x 6.5 x 16 ซม.
153-2540
มอก. 153-2540 อิฐสองรูมาตรฐาน มีรูขนานไปกับความยาวก้อนอิฐ ซึ่งรูนี้มีประโยชน์ในการกั้นความร้อนจากภายนอกเข้าไปในตัวอาคาร จึงเหมาะใช้ในการก่อผนังรอบอาคาร ขนาด 4 x 6.5 x 16 ซม. (100ก้อน/ตร.ม.) น้ำหนัก 530 กรัม
153-2540 big
มอก. 153-2540 อิฐก่อแผงมาตรฐาน มีรูขนานไปกับความยาวก้อนอิฐ ซึ่งรูนี้มีประโยชน์ในการกั้นความร้อนจากภายนอกเข้าไปในตัวอาคาร จึงเหมาะใช้ในการก่อผนังรอบอาคาร ขนาด 6.5 x 9 x 19 ซม. (45ก้อน/ตร.ม. ในแนวตั้ง และ 60ก้อน /ตร.ม.) น้ำหนัก 1.5 กก.
4
อิฐสี่รูก่อแผง ขนาด 6.5 x 6.5 x 16 (75ก้อน/ตร.ม.) น้ำหนัก 800กรัม