77-2545
มอก.77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ มีร่องช่วยในการยึดจับปูน เหมาะกับงานก่อห้องน้ำและบันไดหนีไฟ มีคุณสมบัติกันความชื้นและกันไฟที่ดี ขนาด 4 x 6.5 x 14 ซม. (110ก้อน/ตร.ม.)
77-2545b
มอก.77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ ขนาด 4 x 9 x 19 ซม.