153-2540
มอก. 153-2540 อิฐสองรูมาตรฐาน มีรูขนานไปกับความยาวก้อนอิฐ ซึ่งรูนี้มีประโยชน์ในการกั้นความร้อนจากภายนอกเข้าไปในตัวอาคาร จึงเหมาะใช้ในการก่อผนังรอบอาคาร ขนาด 4 x 6.5 x 16 ซม. (100ก้อน/ตร.ม.) น้ำหนัก 530 กรัม
4holes
มอก. 153-2540 อิฐก่อแผงมาตรฐาน มีรูขนานไปกับความยาวก้อนอิฐ ซึ่งรูนี้มีประโยชน์ในการกั้นความร้อนจากภายนอกเข้าไปในตัวอาคาร จึงเหมาะใช้ในการก่อผนังรอบอาคาร ขนาด 6.5 x 9 x 19 ซม. (45ก้อน/ตร.ม. ในแนวตั้ง และ 60ก้อน /ตร.ม.) น้ำหนัก 1.5 กก.