77-2545
มอก.77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ ขนาด 4 x 6.5 x 14 ซม. (110ก้อน/ตร.ม.)
77-2545b
มอก.77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ ขนาด 4 x 9 x 19 ซม.
153-2540
มอก.153-2540 อิฐสองรูมาตรฐาน 4 x 6.5 x 16 ซม. (100ก้อน/ตร.ม.) น้ำหนัก 530 กรัม
4holes
มอก.153-2540 อิฐก่อแผงมาตรฐาน ขนาด 6.5 x 9 x 19 ซม. (45ก้อน/ตร.ม. ในแนวตั้ง และ 60ก้อน /ตร.ม.) น้ำหนัก 1.5 กก.
77-2545b
มอก. 77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ สามารถประยุกต์ใช้ก่อโชว์ได้เนื่องจากเหลี่ยมมุมชัด ข้างเรียบ ขนาด 4 x 9 x 19 ซม.
77-2531
 อิฐก่อโชว์แนว ขนาด 4 x 6.5 x 16 ซม.
153-2540-2b
อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก ขนาด 4 x 9 x 19 ซม.
S__6578195
อิฐของ MB ที่ทำการแพ็คพาเลท สะดวกต่อการขนย้าย