***มาตรฐานโรงงาน
ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี2543 
***ผลงานการันตีคุณภาพ
-ได้รับความไว้วางใจนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้กับหลายหน่วยงานสำคัญ อาทิเช่น พระตำหนักนนทบุรี  สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินบ่อฝ้าย   ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี-กาญจนบุรี-สุราษฎ์ธานี-สุโขทัย-ชัยภูมิ-ขอนแก่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์  ม.มหิดล ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ม.ราชภัฎสวนดุสิต ม.บูรพา ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมสรรพากร รร.อัสสัมชัญธนบุรี กกต.นครราชสีมา,มุกดาหาร เป็นต้น

( หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาสอบถามที่หมายเลข 081-948-5788 )
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE