***มาตรฐานโรงงาน
ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี2543 

***ผลงานการันตีคุณภาพ
-ได้รับความไว้วางใจนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้กับหลายหน่วยงานสำคัญ อาทิเช่น พระตำหนักนนทบุรี  สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินบ่อฝ้าย   ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี-กาญจนบุรี-สุราษฎ์ธานี-สุโขทัย-ชัยภูมิ-ขอนแก่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์  ม.มหิดล ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ม.ราชภัฎสวนดุสิต ม.บูรพา ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมสรรพากร รร.อัสสัมชัญธนบุรี เป็นต้น

( website อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลอาจยังไม่ครบ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่่หมายเลข          (>>>081-948-5788<<<)
เวลา 8.00-20.00น.) 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE