***มาตรฐานโรงงาน
ด้วยระบบการเผาในเตาอุโมงค์ที่อุณหภูมิสูงกว่าเตาแบบทั่วๆไปที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง อิฐของเราจึงแข็งแกร่งมากพอที่จะผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)
***ผลงานการันตีคุณภาพ
-ได้รับความไว้วางใจนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้กับหลายหน่วยงานสำคัญ เช่น พระตำหนักนนทบุรี สนามบินสุวรรณภูมิ ศาลากลางจังหวัดหลายๆจังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาฯ มหิดล ราชภัฏสวนสุนันทา, สวนดุสิต ราชมงคลสุวรรณภูมิ รร.สาธิตเกษตร_กำแพงแสน รร.อัสสัมชัญธนบุรี  กรมอุตุนิยมวิทยา กรมสรรพากร สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา,มุกดาหาร เป็นต้น
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE